PRZYSMAKI ŁAPSIE
PRZYSMAKI HAPPY SNACKY
KARMY DLA KOTA
AKCESORIA DLA KOTA
HIGIENA
ZABAWKI DLA KOTA
ŻWIREK
Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HAPPYSNACKY.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest właściciel marek: Happy Snacky, Trzypsy, Napsanosy i Łapsie – M4M GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452548001, REGON: 385058923, KRS: 0000818491, zwana dalej “Organizatorem”.

2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym.

1. Program skierowany jest do osób fizycznych dokonujących indywidualnych zakupów.

2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.

3. Uczestnik Programu przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na stronie internetowej https://www.happysnacky.pl

4. Do założenia konta potrzebny jest adres e-mail Uczestnika.

5. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

6. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Zbieranie i ważność punktów

1. Za każdą wydaną w sklepie https://www.happysnacky.pl 1 PLN (słownie: jedną złotówkę polską) Uczestnikowi przysługuje 1 punkt lojalnościowy w programie

2. Punkty są dodawane po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.

3. Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://www.happysnacky.pl.

4. Uczestnik, w każdym momencie trwania Programu Lojalnościowego, może sprawdzić stan zgromadzonych punktów w zakładce moje konto, na stronie internetowej https://www.happysnacky.pl, po wcześniejszym zalogowaniu się.

5. Po dokonaniu transakcji na stronie https://www.happysnacky.pl użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o ilości zebranych punktów

6. Punkty naliczone po dokonaniu transakcji są ważne do ostatniego dnia roku kalendarzowego w którym zostały przyznane. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym regulaminem, tracą ważność i zostaną anulowane.

7. Dodatkową formę zbierania punktów stanowi dodanie opinii o zakupionym produkcie. Za wystawienie opinii o zakupionym produkcie można otrzymać dodatkowe 10 punktów.

8. Maksymalna liczba produktów, które można ocenić i otrzymać dodatkowe punkty: 10

§ 4. Używanie zebranych punktów

1. Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://www.happysnacky.pl, bez minimalnej kwoty zamówienia.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Lojalnościowym należy składać na adres e-mail:hello@happysnacky.pl, wpisując w temacie maila „reklamacja”.

2. Organizator rozpatruje reklamacje tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.

3.. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Administratorem Danych Osobowych jest firma M4M Group Sp. z o. o.

2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.happysnacky.pl oraz w siedzibie Organizatora

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu